Informace

Vytisknout článek

Arrow doplňuje do cloudové platformy ArrowSphere nové funkce a nástroje


V rámci komplexní platformy ArrowSphere mohou poskytovatelé manažovaných služeb (MSP) a prodejci s přidanou hodnotou (VAR) nabízet, objednávat, spravovat, analyzovat a fakturovat široké spektrum cloudových řešení. Platforma ArrowSphere tak efektivně propojuje prodejce cloudových řešení s distribučními partnery a koncovými zákazníky.Společnost Arrow neustále rozšiřuje skupinu dodavatelů, cloudových služeb a nástrojů dostupných v rámci platformy ArrowSphere a podporuje také integraci aplikačních programových rozhraní. V současné době je v cloudové platformě zahrnuto přes padesát významných dodavatelů cloudových řešení.

K nejnovějším zdokonalením platformy patří nové uživatelské rozhraní u portálu koncových uživatelů MyCloudPortal a nástroje pro finanční operační management (FinOps) a procesy vývoje softwaru (DevOps):
  • MyCloudPortal: Webový portál dále rozšiřuje funkce platformy ArrowSphere koncovým uživatelům pomocí rychle nastavitelného webu, prostřednictvím něhož mohou zákazníci bezproblémově nakupovat cloudové služby, spravovat své cloudové subskripce, analyzovat využívání služeb či v případě potřeby nastavovat rozpočty nebo nákladová omezení. Partneři si mohou MyCloudPortal upravit například pomocí svého loga, mohou si nastavit barvy a fonty a mohou na portál formou SKU přidávat vlastní produkty a služby, které jejich koncoví zákazníci mohou objednávat jako cloudovou službu „as-a-service“.
  • FinOps: Platforma ArrowSphere nově přináší konsolidovaný informační panel (dashboard) s klíčovými informacemi, kde lze v reálném čase sledovat cloudové obchody. Zobrazují se měsíční trendy IaaS podle zákazníků, lze přejít do úrovně subskripcí a nastavovat upozornění, zobrazit předpokládanou spotřebu nebo analyzovat ukončení subskripcí u produktů prodávaných formou SaaS. Díky nástrojům FinOps mají obchodní týmy užitečný kontrolní panel pro sledování aktivit uživatelů, mohou lépe porozumět aktuálním obchodním trendům a přijmout vhodná opatření.
  • DevOps: Nový nástroj pro procesy vývoje softwaru (DevOps) uživatelům umožní prostřednictvím platformy ArrowSphere sladit jejich nabídky v oblasti IaaS a PaaS. Pro poskytování zdrojů jsou k dispozici šablony pro tvorbu cloudu Microsoft ARM (Azure Resource Manager) a AWS (Amazon Web Services). Uživatelé si mohou vybírat z existujících knihoven a upravit si je, anebo použít řešení jiného dodavatele.
Platforma ArrowSphere poskytuje distribučním partnerům i koncovým zákazníkům flexibilní možnosti využití cloudových řešení, a to jak v oblasti nabízení řešení, tak prodeje a nákupu, v oblasti správy cloudových služeb, analytiky a účtování. Celý pracovní proces pomáhá zákazníkům řídit specializovaný tým Arrow pro platformu ArrowSphere. Díky zdokonalenému, jednoduššímu a uživatelsky příjemnějšímu rozhraní nyní platforma ArrowSphere poskytuje ještě více flexibility, neboť zákazníci si mohou vytvořit a upravit informační panel (dashboard) tak, aby optimálně vyhovoval jejich obchodním požadavkům.

„Od roku 2012 se platforma ArrowSphere v evropském distribučním kanále cloudových řešení velmi úspěšně zavedla, neboť jejím prostřednictvím provádějí obchodní transakce tisíce aktivních zákazníků,“ uvedl Alexis Brabant, vicepresident pro obchod divize Arrow Enterprise Computing Solutions v regionu EMEA. „Platforma poskytuje end-to-end správu cloudových řešení a přináší výhody jak prodejcům s přidanou hodnotou (VAR), tak poskytovatelům manažovaných služeb i koncovým zákazníkům. Proto se také snažíme neustále platformu vylepšovat a doplňovat do ní nové dodavatele, služby a funkce.“


Kontakt pro více informací k ArrowSphere

Jakub Müller
Business Development Manager

+420 720 759 743

jakub.muller@arrow.com


Jiří Bednář, 18. června 2019