Informace

Vytisknout článek

F5 BIG-IQ 7.0: Velký krok kupředu pro správu a vizibilitu aplikací – nejcennějších firemních aktiv


Seznamte se s přínosy, které přináší zákazníkům F5 nová edice BIG-IQ 7.0.

Ve světě IT se hodně se hovoří o hodnotě aplikací. A je zřejmé, že jsou opravdu cenné. Portfolio aplikací některých společností může mít hodnotu až miliard USD. Protože dnes je každá společnost softwarovou společností – ano, opravdu každá společnost – a se stovkami nasazených aplikací se jejich hodnota konstantně zvyšuje. Zajištění vizibility a spravovatelnosti všech těchto aplikací (a BIG-IP služeb, které je podporují) nepředstavuje snadný úkol.

Ve zkratce – s tím, jak moderní podniky pokračují s podporou digitální transformace, nasazují mnohé organizace často více aplikací, než kolik jich mohou adekvátně sledovat a spravovat.

K tomu všemu přidejte ještě různá prostředí pro aplikace, které organizace využívají. Podle zprávy 2019 State of Application Service Report využívá 87% respondentů multicloudové architektury (v průměru 2,5).

I když "přetížení aplikacemi" může vypadat jako neřešitelná skládanka, náprava takovéhoto stavu existuje: Zjednodušení a centralizace správy F5 BIG-IP zařízení a aplikačních služeb s využitím BIG-IQ. Nejnovější edice BIG-IQ představuje významný skok kupředu a může pomoci týmům NetOps, SecOps, DevOps a vlastníkům aplikací vytvářet, nasazovat a spravovat aplikace, zařízení a služby inteligentnějším zúůsobem.

Zjednodušená správa zařízení a aplikačních služeb

Jedním z hlavních přínosů BIG-IQ je jeho schopnost holisticky spravovat BIG-IP (virtuální a fyzická zařízení) s potřebnou úrovní škálování. S novou edicí BIG-IQ 7.0 mohou nyní uživatelé:
  • Vytvářet virtuální edice BIG-IP prostřednictvím BIG-IQ napříč místními i cloudovými prostředími
  • Automatizovat poskytování virtuálních appliances díky nástroji Declarative Onboarding – součásti F5 Automation Toolchain
  • Využívat úzkou integraci s Venafi a umožnit správu certifikátů SSL provozu a klíčů pro BIG-IP zařízení přímo z BIG-IQ
  • Získat jednotný náhled na aplikace a služby nasazené ve více prostředích včetně všech DNS a HTTP instancí nasazených aplikací
Zvýšená bezpečnost s lepší vizibilitou

Velký důraz byl v BIG-IQ 7.0 kladen na správu F5 aplikačních bezpečnostních řešení se specifickým zaměřením na modul SSL Orchestrator. Velký objem globálního internetového provozu – více než 80% – je šifrován, což umožňuje zabezpečit vaše soukromá data. Nicméně z důvodu tohoto šifrování je opravdovou výzvou proaktivní a preventivní vizibilita a zjištění, co tento provoz potenciálně obsahuje. Řídicí panel pro správu modulu SSL Orchestrator v BIG-IQ 7.0 zjednodušuje správu šifrovaného provozu díky robustnímu řešení schopnému spravovat řadu nasazených modulů SSL Orchestrator.

BIG-IQ 7.0 také navíc také podporuje další specifické bezpečnostní funkce včetně následujících:
  • Jednotná detekce a správa botů s cílem získání vizibility a náhledů na veškerý provoz botů pokoušejících se o přístup k vašim aplikacím
  • Bezpečnostní L7 řídící panel pro správu instancí Advanced WAF
Podpora zvyšování produktivity

Pro iniciativy organizací v oblasti digitální transformace zůstávají velmi důležitými faktory automatizace a API. Stejně tak jsou konzistence a standardizace prvořadé pro to, aby se automatizace začlenila do pracovních postupů. Šablony rozšíření Application Services 3 (AS3) využívají deklarativní model konfigurace aplikačních služeb BIG-IP, kdy stačí definovat "co" nebo konečný stav, a ne "jak", což vyžaduje práci s řadou API. Tento přístup akceleruje nasazování aplikací, zajišťuje konzistenci a zvyšuje flexibilitu nasazování aplikací. A s uvedením sedmé edice BIG-IQ mohou nyní zákazníci využívat dedikovaného grafického uživatelského rozhraní pro práci s šablonami AS3.

Alternativně si vaše vývojové týmy mohou ponechat možnost práce se šablonami AS3 v rámci robustního API, které již důvěrně znají. To poskytne vaší organizaci příležitost zvyšovat produktivitu týmů a akcelerovat nasazování aplikačních služeb s využitím automatizace a centralizované správy.

Hledá-li vaše organizace způsoby, jak optimalizovat správu svých BIG-IP zařízení napříč různými prostředími, zjednodušit správu aplikací a zvýšit agilitu a flexibilitu, představuje pro ni BIG-IQ 7.0 to nejlepší řešení.

Pro více informací navštivte stránku řešení BIG-IQ.

Zpracováno podle článku Kyle Olivera z F5 Networks publikovaného na blogu F5.


Potřebujete více informací?

Kontaktujte náš tým pro řešení F5 Networks.


Jiří Bednář, 27. srpna 2019